Zmiany w organizacji ruchu 2022

W związku z organizacją VII edycji Grupa Azoty Triathlon Radłów w terminie 9-10 lipca r. informujemy o planowanym czasowym zamknięciu drogi:

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
9.07.2022 r. (sobota) godz. 11:00 - godz. 13:00

W pierwszy dzień odbywających się zawodów uczestnicy po przepłynięciu wyznaczonego dystansu, rozpoczną zmagania na trasie rowerowej. Pętla trasy rowerowej o długości 9 km, po której uczestnicy zmagań przejadą dwukrotnie, przebiegać będzie drogą wojewódzką 975 od Radłowa (w rejonie skrzyżowania z ul. Brzeską – droga powiatową nr 1340K) do msc. Niwka (nawrót w rejonie skrzyżowania z droga powiatowa nr 1343K), i z powrotem do msc. Radłów.

W związku z wyznaczeniem trasy przejazdu rowerowego zaplanowano zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 975 od rynku w msc. Radłów (od ul. Brzeskiej) do centrum miejscowości Niwka (w rejonie skrzyżowania z DP1343K, jednak bez jego tarczy).

Mając na uwadze, iż w dniu i w godzinach rozgrywania zawodów (9 lipca 2022 r. – sobota godz. 11:00 – 14:00) obowiązuje ustawowy zakaz poruszania się samochodów ciężarowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach), dla zamkniętego odcinka DW 975 wyznaczono trasę objazdową o następującym przebiegu: Radłów (DP 1340K) – Łęka Siedlecka (DP 1340K) – Bobrowniki Małe (DP 1343K i DP 1340K) – Niwka (DP 1343K). Trasę objazdową należy oznakować odpowiednimi znakami F-9 „znak prowadzący na drodze objazdowej” (zgodnie z rysunkiem nr B2).

Na drodze powiatowej nr 1340K (w msc. Łęka Siedlecka) i 1343K (w msc. Niwka) oraz na drogach gminnych w msc. Radłów, na czas wprowadzenia tras objazdowych, należy zasłonić istniejące znaki pionowe B-18 wprowadzające ograniczenie tonażu.

Opisana w niniejszym podpunkcie czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona
wraz ze startem zawodów tj. o godz. 11:00.

Organizator ustalił limit czasowy konkurencji pływania i kolarstwa na 2 godziny tj. od godz. 11:00 do godz. 13:00. Po przejeździe wszystkich zawodników lub nie później niż o godzinie 13:00, oznakowanie tymczasowe na drodze wojewódzkiej i drogach powiatowych zostanie zdemontowane lub zasłonięte, a ruch na zamkniętych drogach zostanie wznowiony.

Wyznaczone zostały trasy objazdowe.

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
10.07.2022 r. (niedziela) godz. 11:00 - godz. 14:00

W drugi dzień odbywających się zawodów, uczestnicy po przepłynięciu wyznaczonego dystansu, rozpoczną zmagania na, wydłużonej w stosunku do dnia pierwszego, trasie rowerowej. Pętla trasy rowerowej o długości 21,5 km, po której uczestnicy przejadą dwukrotnie, przebiegać będzie drogą wojewódzką 975 od Biskupic Radłowskich (rejon ronda na skrzyżowaniu DW 975 z DW 964, jednak bez wjazdu na jego tarczę), przez centrum Radłowa (ul. Kolejowa, ul. Biskupska) do Wierzchosławic (nawrót w sąsiedztwie ronda na skrzyżowaniu DW 975 z DP 1348K i drogami gminnymi w centrum miejscowości, jednak bez wjazdu na jego tarczę) i z powrotem do Biskupic Radłowskich.

Zaplanowano zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 975 od ronda w msc. Wierzchosławice do ronda w miejscowości Biskupice Radłowskie.

Mając na uwadze, iż w dniu i w godzinach rozgrywania zawodów (10 lipca 2022 r. – niedziela godz. 11:00 – 15:00) obowiązuje ustawowy zakaz poruszania się samochodów ciężarowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach), dla zamkniętego odcinka DW 975 wyznaczono trasę objazdową o następującym przebiegu: Biskupice Radłowskie – Glów – Łęka Siedlecka – Bobrowniki Małe – Rudka – Wierzchosławice. Trasę objazdową należy oznakować odpowiednimi znakami F-9 „znak prowadzący na drodze objazdowej” (zgodnie z rysunkiem nr B2). Dojazd do Radłowa będzie odbywał się trasą objazdową przez miejscowość Biskupice Radłowskie (DW 964 i drogą gminną).

Na trasie objazdowej tzn. na drodze powiatowej 1340K (w msc. Łęka Siedlecka) i 1343K (w msc. Rudka) oraz na drogach gminnych w gminie Radłów, na czas wprowadzenia tras objazdowych, należy zasłonić istniejące znaki pionowe B-18 wprowadzające ograniczenie tonażu.

Opisana w niniejszym podpunkcie czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona wraz ze startem zawodów tj. o godz. 11:00.

Organizator ustalił limit czasowy całych konkurencji pływania i kolarstwa na 3 godziny tj. od godz. 11:00 do godz. 14:00. Po przejeździe wszystkich zawodników lub nie później niż o godzinie 14:00, oznakowanie tymczasowe na drodze wojewódzkiej i drogach powiatowych zostanie zdemontowane lub zasłonięte, a ruch na zamkniętych drogach zostanie wznowiony.

Wyznaczone zostały trasy objazdowe.

Podziel się:

Mapy objazdów 2022