O Radłowie

Gmina Radłów leży w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. Zwraca uwagę swym malowniczym położeniem w dolnym biegu Dunajca. Gmina graniczy z pięcioma innymi gminami, administracyjnie podzielono ją na 14 sołectw, ogółem mieszka w niej blisko 10 tys. mieszkańców. Zajmuje obszar o powierzchni 8.602 ha. Leży wśród leśnych jarów i akwenów oraz naturalnych łąk (Budźbowa).

Bogata historia związana nierozerwalnie z dziejami ojczystymi, kraina, z której wywodzą się wybitne postacie polskiej nauki, kultury, sztuki, polityki. Przez wielu kojarzona z pięknem przyrody, atrakcyjnymi miejscami wypoczynku i unikatowymi zabytkami. Położona jest 20 km na północny zachód od Tarnowa i 80 od Krakowa, z którym łączy ją przebiegająca nieopodal autostrada A4.

Radłów to jedno z niewielu miejsc, które przyciąga czystym i nie skażonym środowiskiem naturalnym.

Na terenie gminy utworzony został Radłowsko-Wierzchosławicki Obszar Chronionego Krajobrazu. Charakterystyczną cechą tego rejonu jest występowanie kompleksu akwenów pożwirowych wśród lasów radłowskich z możliwością zagospodarowania pod cele rekreacyjno-turystyczne.

Rolę głównego ośrodka na Nizinie Radłowskiej pełni Radłów, który od 1 stycznia 2010 roku posiada status miasta i jest siedzibą Władz Gminy, stanowi centrum administracyjne, gospodarcze, edukacyjne i kulturalne gminy.

Atutem naszej gminy jest bez wątpienia wspaniała przyroda. Wśród licznych gatunków roślin i zwierząt znaleźć można takie, które podlegają ścisłej ochronie. Dla tych, którzy szukają wypoczynku, czekają tereny rekreacyjne. Wysiłki samorządu gminy zmierzają w tym kierunku, by te atuty wykorzystać i uczynić naszą okolicę atrakcyjnym miejscem życia, pracy i spędzania wolnego czasu. Największym jednak bogactwem tej Małej Ojczyzny są ludzie - pracowici, kreatywni i odważni. Wśród nich wielu takich, którzy rozsławili i nadal rozsławiają Radłów i okolicę. Honorowymi obywatelami są: prof. dr hab. Franciszek Ziejka, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1999-2005, abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski w latach 2010–2014, Andrzej Seremet - Prokurator Generalny w latach 2010 - 2016.

www.gminaradlow.pl

Podziel się: