Biuro zawodów


Miejsce biura zawodów:
Radłów, (zalew radłowski) - wiata “Green Bar”

Godziny otwarcia biura zawodów:
14 lipca 2017 (piątek) w godzinach 18:00-20:00 (pakiety na SPRINT i ¼ IM)
(SPRINT) 15 lipca 2017 (sobota) w godzinach: 9:00-11:00 wydawanie pakietów
(¼ IM) 16 lipca 2017 (niedziela) w godzinach: 9:00-11:00 wydawanie pakietów


Do odebrania pakietu startowego niezbędne jest:
- przedstawienie dokumentu ze zdjęciem, w celu weryfikacji podanych w zgłoszeniu danych;
- podpisanie Oświadczenia, udostępnionego w Biurze zawodów.

Każdy zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego odebrania pakietu startowego oraz wprowadzenia/odebrania roweru do/z Strefy zmian.
Pakiety nieodebrane w godzinach pracy Biura zawodów nie będą wydawane, ani rozsyłane w innym terminie.

Podziel się: