Ważne informacje

Informator 2018

Miejsce biura zawodów:

Radłów, (zalew radłowski) - Green Bar

Parking

Wjazd na teren Ośrodka Katamaran  i okolice Green Baru będzie możliwy, jednak z całą pewnością nie wszyscy się zmieścimy. Wyznaczyliśy dodatkowe parkingi, na które bedzie kierowała obsługa zawodów. Wjazd na teren ośrodka Katamaran wynosi 10zł (podczas rejestracji w biurze zawodów, będziemy zwracać tę opłatę na podstawie paragonu otrzymanego przy wjeździe. Uwaga! Zwrot można otrzymać tylko raz, wyłącznie podczas odbierania pakietu).

Godziny otwarcia biura zawodów:

6 lipca 2018 (piątek) w godzinach 17:00-20:00 (pakiety na SPRINT i ¼ IM)
7 lipca 2018 (sobota)
- w godzinach: 9:00-11:00 wydawanie pakietów dla dystansu SPRINT
- w godzinach: 9:00-17:00 wydawanie pakietów dla dystansu 1/4 IM
8 lipca 2018 (niedziela) w godzinach: 9:00-11:00 wydawanie pakietów dla dystansu 1/4 IM

PAKIET STARTOWY

Do odebrania pakietu startowego niezbędne jest:
Przedstawienie dokumentu ze zdjęciem, w celu weryfikacji podanych w zgłoszeniu danych oraz podpisana karta startowa (oświadczenia przygotowuje i dołącza do pakietu organizator)

NUMERY STARTOWE I CHIP

Chip do pomiaru czasu ZAKŁADANY JEST NA KOSTKĘ.

Numer startowy, który znajduje się w pakiecie zamocuj przed startem do odzieży (jeśli nie chcesz mieć go pod pianką podczas próby wodnej, zamocuj go koniecznie na trasę biegową i umieść go z PRZODU).

Nr startowy powinien być z Tobą podczas całych zawodów, jego brak uniemożliwi odczyt na trasie i spowoduje nie umieszczenie Twojego nazwiska na wynikach.

Ponadto otrzymasz NAKLEJKI : 1 najdłuższy numer do przyklejenia pod siodełko, 2 numery na kask, które należy przylepić z przodu i z boku kasku, 1 numer na worek depozytowy.

PŁYWANIE

Czepek dołączony do pakietu startowego należy obowiązkowo założyć przed startem. Zalecany start w piankach.

Start
z brzegu na komendę.

PAMIĘTAJ JEŻELI TYLKO ŹLE POCZUJESZ SIĘ W WODZIE, PODPŁYŃ DO NAJBLIŻSZEGO RATOWNIKA, LUB ODWRÓĆ SIĘ NA PLECY I UNIEŚ WYSOKO RĘKĘ DO GÓRY.

ROWER

Kask obowiązkowy już przed wyjściem ze strefy zmian, wsiadasz na rower dopiero w miejscu wyznaczonym.

PODCZAS ZAWODÓW NA TRASIE ROWEROWEJ I BIEGOWEJ SĘDZIOWIE LICZĄ TWOJE OKRĄŻENIA – SKRÓCENIE TRASY TO DYSKWALIFIKACJA.

PAMIĘTAJ O ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI NA TRASIE KOLARSKIEJ!!! TRZYMAJ SIĘ PRAWEJ STRONY!  KAŻDE PRZEKROCZENIE OSI JEZDNI BĘDZIE KARANE NATYCHMIASTOWĄ DYSKWALIFIKACJĄ!

Zawody zostaną rozegrane przy zamkniętym ruchu drogowym, jednakże wszyscy zawodnicy powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze ewentualną możliwość wyjechania pojazdów z pól czy pojedynczych zabudowań i posesji. Zawodnicy powinni bezwzględnie stosować się do poleceń sędziów oraz Służb Zabezpieczających trasę zawodów.

DRAFTING

  • SPRINT, 7.07 SOBOTA

DRAFTING DOZWOLONY

Niedozwolone rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe.

  • ¼ IM, 8.07 NIEDZIELA

DRAFTING NIEDOZWOLONY

Dozwolone rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe.

Na trasie rowerowej obowiązuje całkowity zakaz draftingu. Jazda bez draftingu to jazda indywidualna na czas. Zawodnik powinien jechać sam od startu, aż do mety. Osoba jadąca z tyłu powinna trzymać odstęp minimum 7 metrów licząc od tylnego koła zawodnika jadącego przed nim oraz minimum 2 metry z boku.

W przypadku osób łamiących przepisy będą egzekwowane kary. Przy pierwszym przewinieniu następuje czterominutowa kara czasowa. Przy drugim przewinieniu następuje druga czterominutowa kara czasowa. Kary będą doliczone do wyniku końcowego. Trzecie przewinienie to dyskwalifikacja. Zawodnicy, którzy nie odbędą swojej kary czasowej zostaną automatycznie zdyskwalifikowani. Zawodnikom nie przysługuje odwołanie się od kary czasowej, a decyzja sędziego jest ostateczna.

Powyższe kary dotyczą również takich przewinień jak: blokowanie i utrudnianie wymijania, niesportowe zachowanie, pomoc z zewnątrz (dotyczy podawania jedzenia, picia, polewania wodą, naprawy sprzętu w innych miejscach niż wyznaczone).

BIEG

Bieg wzdłuż oznakowanej trasy, numer startowy umieść z przodu.

PODCZAS ZAWODÓW NA TRASIE ROWEROWEJ I BIEGOWEJ SĘDZIOWIE LICZĄ TWOJE OKRĄŻENIA – SKRÓCENIE TRASY TO DYSKWALIFIKACJA.

INFORMACJE DLA SZTAFET

W ramach Grupa Azoty Triathlon Radłów odbędą się również sztafety triathlonowe na dystansie SPRINT i 1/4 IM. W wyścigu sztafetowym biorą udział 3-osobowe zespoły (w tej rywalizacji nie ma podziału na płeć i kategorie wiekowe).

Każdy członek sztafety startuje w jednej z konkurencji według następującej kolejności: pływanie, kolarstwo , bieganie Start kolejnego uczestnika sztafety odbywa się przy swoim stanowisku w strefie zmian z chwilą zakończenia wcześniejszej konkurencji i przekazania chipa.

ROZGRZEWKA

Rozgrzewka prowadzona będzie przez profesjonalistów, w miejscu wyznaczonym przez organizatora /okolice startu/.

Na 10 minut przed startem zakończ rozgrzewkę i ustaw się w miejscu wskazanym przez prowadzącego.

Start odbędzie się z brzegu na komendę.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do informatora.

STREFA REGENERACJI

Po ukończonym starcie zapraszamy do strefy regeneracji (za biurem zawodów) - przygotowaliśmy dla Was posiłek regeneracyjny, napoje, owoce, masażystów oraz baseny regeneracyjne.

ODBIÓR ROWERÓW ZE STREFY ZMIAN

Odbiór rowerów ze strefy zmian możliwy jest wyłącznie we wskazanych w programie godzinach. Aby odebrać rower, należy mieć ze sobą numer startowy oraz dowód tożsamości. Rowery nieodebrane w wyznaczonych godzinach zostaną dostarczone do  biura zawodów (biuro nie odpowiada za rower).

Każdy zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego odebrania pakietu startowego oraz wprowadzenia/odebrania roweru do/z Strefy zmian.


Pakiety nieodebrane w godzinach pracy Biura zawodów nie będą wydawane, ani rozsyłane w innym terminie.

Podziel się: